Гарантійний завдаток

Гарантійний завдаток – сума грошей, яку вносять члени біржі в розрахункову палату при укладанні кожного біржового контракту у вигляді гаранти, фінансових зобов'язань клієнтів. Розрізняють початковий завдаток – депозит та змінний – маржу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.