Гофмаклер

Гофмаклер – старший маклер на біржі (фондовій або товарній), якого обирають члени біржі на певний термін із біржових маклерів і який наглядає за діяльністю маклерів. Наприкінці біржових зборів гофмаклер складає довільну курсову записку із зазначенням курсів біржових угод для біржової комісії. Гофмаклер входить до складу біржового комітету.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.