Біржовий маклер

Біржовий маклер – це офіційна посадова особа (штатний працівник біржі), яка виконує доручення членів біржі щодо укладання угод через пошук контрагентів та оформляє угоди в установленому порядку. В деяких країнах біржовим маклером називають іще стокорокером (спеціалістом), якщо він веде операції лише з акціями однієї або декількох компаній або біржовим брокером (США), офіційним курсовим маклером (Німеччина). Крім біржових маклерів, в роботі біржі беруть участь представники брокерських компаній (брокери), що діють за дорученням клієнтів біржі ділери (брокери, які здійснюють операції за власний кошт, на свою користь), біржові агенти (представники торгово-промислових та банківських кіл), інші комерсанти.

 

Біржовий маклер – це представник у біржових угодах. Він повинен керуватися статутом біржі, забезпечити укладення угоди і сприяти досягненню обопільної вигоди для учасників угоди. Біржовий маклер складає присягу, згідно з якою не має права здійснювати операції за власний кошт, якщо це не передбачено статутом біржі.

Деякі статути бірж дають біржовим маклерам право укладати торговельні угоди за власний кошт або від власного імені, а також брати на себе поручительство, якщо це сприяє виконанню його основного завдання – посередництву при укладенні угод. Він не може працювати в інших фірмах та консультувати з питань діяльності біржі. Біржовий маклер зобов'язаний зберігати комерційну таємницю про операції клієнтів, здійснені з його участю. Угода, укладена за участю біржового маклеру, реєструється на підставі маклерської записки. Угода укладається на підставі отриманої біржовим маклером пропозиції (оферти), з одного боку, та згоди (акцепту) клієнта – з іншого. Вони подаються йому письмовій або усній формі. Маклерська записка складається у двох примірниках. Один лишається у діловодстві, другий(перший примірник та його копія) видається сторонам за згодою між ними. Укладена угода фіксується у біржовій реєстраційній книзі і має силу нотаріальних актів.

Біржовий маклер веде «щоденник маклера», в якому реєструє всі пропозиції біржових цінностей та попит на них із зазначенням юридичної особи, дати надходження замовлення. Головним завданням біржового маклеру є розрахунок курсу та біржової ціни (останньої – за умови рівноваги попиту і пропозиції у певний проміжок часу), за якою він готовий купити або продати певну кількість цінних паперів, що зумовлює формування курсу покупця (ціни купівлі певної кількості цінних паперів) та курсу продавця (ціни продажу відповідної кількості акцій).

Біржовий маклер допускається до торгівлі правлінням біржі, але призначається органами біржового нагляду, в той час як вільний маклер призначається правлінням біржі.

Біржовий маклер отримує від клієнтів винагороду за свою діяльність, розмір якої зафіксований у статуті біржі та визначається біржовим комітетом. На біржах України функції маклерів виконують безпосередньо їх працівники.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.