Біржова рада

Біржова рада – орган управління біржею. До біржової ради входять представники торгових, промислових, банківських компаній, які є постійними членами біржі, а також представники наукових, політичних та ділових кіл, які не є членами біржі. Кількість членів біржової ради неоднакова на різних біржах і в різних країнах. У Німеччині, на відміну від України, кількість членів фондової біржі не лімітується. Лімітування призводить до продажу біржових місць за астрономічними цінами. Щоб стати членом біржі у Німеччині, необхідно сплатити встановлену відповідно до положення про тарифи суму та виконати вимоги закону про біржі. Очолює біржову раду голова, поточною роботою керує виконавчий директор. Члени біржової ради обираються постійними членами біржі. Якщо біржа державна, то до складу її біржової ради державні органи влади призначають своїх працівників, переважно по лінії Міністерства фінансів. Обирають біржову раду та її голову на зборах акціонерів на 3 роки. Голова біржової ради може бути обраний і на коротший термін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.