Біржові цінності

Біржові цінності – об'єкти ринкових угодна різноманітних (валютних, товарних і фондових) біржах. Біржовими цінностями є товари масового попиту (переважно сировинні й сільськогосподарські товари), що мають стандартні споживчі якості. Останніми роками такими товарами є також нафтопродукти і продукція хімічного виробництва, акції акціонерних товариств, боргові зобов'язання підприємств і держави (облігації), векселі – цінні папери, виписані під надані у кредит товари, фрахтові документи (страхові зобов'язання за товари, що перевозяться), валюта. На загальних біржах обертається декілька біржових цін (наприклад, товари масового попиту та цінні папери). На спеціальних біржах здійснюють операції лише з певним видом біржових цінностей. Тому розрізняють товарні, фондові, валютні, фрахтові біржі. Торгівля біржовими цінностями здійснюється партіями на певну суму або за видами, причому угоди переважно укладаються без наявності на біржі самих цінностей, без попереднього огляду взірців і без стандартних описів. Мірою біржових цінностей є лот, скажімо, сто фондових одиниць цінних паперів (фондова біржа).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.