Біржовий бюлетень

Біржовий бюлетень – періодичний друкований орган біржі, в якому публікуються курси цінних паперів (на фондовій біржі) і біржові ціни товарів (на товарній біржі), а також інформація про укладені угоди. У біржовому бюлетені, як правило, вміщено дані про стандарти біржових товарів, що котируються на біржі, і додатки, в яких за допомогою спеціальних позначень наводяться деякі індивідуальні характеристики біржових цінностей, що котируються. Курси цінних паперів, зазначені у бюлетенях, можуть виражатися у відсотках до номінальної вартості акцій. Якщо акція не має номінальної ціни, вона виражається у валюті за одиницю цінного паперу.

Мірою динаміки курсу акцій є пункт. Коли говорять, що курс акцій зріс на один пункт, це означає, що він збільшився на одну грошову одиницю – міру. У США, наприклад, підвищення курсу акцій на один пункт означає, що він зріс на 1 дол., а для облігації – на 10 дол. Якщо індекс Доу Джонса зріс з 2700 до 2710, це означає, що він збільшився на десять пунктів. Крім пункту, існує найменша неподільна величина, на яку може змінитися ціна акції. На Нью-Йоркській фондовій біржі ця величина становить 1/8 пункту (1/8 долара). У США біржові бюлетені випускають усі види фондових бірж. Для залучення дрібних капіталів до участі в торгівлі у 80-х у найбільших 700 містах, найбільших готелях та ресторанах через майже 4000 апаратів у спеціальних залах на екранах демонструвалася стрічка з радіограмами Нью-Йоркської фондової біржі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.