Ф’ючерсна біржа

Ф’ючерсна біржа – вид товарної біржі, на якій здійснюється торгівля товарами, яких не існує на час укладання угоди. Торгівля на ф’ючерсній біржі порівняно з торгівлею реальним товаром має фіктивний характер, оскільки виконання операції переноситься на певний термін. Угоди щодо ф'ючерсних операцій укладаються за цінами, зафіксованими на час підписання угоди. Лише 1-2% ф'ючерсних угод завершуються реальною поставкою товару, оскільки їхня мета – переважно хеджування (страхування) наявних активів чи зобов'язань від зміни цін, курсів або відсоткових ставок. Регулюють ф'ючерсні операції керівництво бірж, центральні банки, міністерства фінансів, а в США – спеціальна комісія із торгівлі терміновими угодами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.