Фінансова кептивна компанія

Фінансова кептивна компанія – дочірня компанія або компанія у складі об'єднання (холдингова), створена з метою залучення фінансових ресурсів ззовні для забезпечення фінансових потреб своїх підприємств, що дає змогу фінансувати закупівлю продукції, виробленої материнською компанією, реалізовувати її інвестиційні проекти.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.