Закрита компанія

Закрита компанія – 1) акціонерне товариство, яке контролюється незначною кількістю осіб згідно з чинним законодавством країни. У багатьох країнах Західної Європи. Закрита компанія перебуває під контролем не більше п'яти осіб, 2) інвестиційна компанія, яка, маючи фіксовану структуру, може продавати на вторинному ринку цінних паперів певну однакову кількість акцій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.