Дочірня компанія

Дочірня компанія – компанія, контрольована іншою (материнською) компанією. Материнська компанія здійснює контроль володіючи (безпосередньо або через інші дочірні компанії) не менш як 50% капіталу дочірньої компанії. Такий контроль забезпечується й у тому разі, коли материнська компанія володіє меншою за 50% часткою капіталу, але має завдяки угодам з іншими інвесторами частку управлінських голосів у дочірній компанії, що перевищує 50%, право здійснювати фінансову та виробничу політику підприємства згідно зі статутом або угодою, право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу дочірньої компанії, право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі дочірньої компанії.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.