Приватна компанія

Приватна компанія – компанія, яка створена приватною особою, базується на приватній трудовій і нетрудовій власності й акції якої не котируються на фондовій біржі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.