Позиція

Біржова позиція – співвідношення на даний момент між зобов'язаннями на підвищення і зобов'язаннями на зниження. Позиція купівлі відповідає загальній сумі всіх цінних паперів ринку, позиція продажу – загальній сумі термінових угод з продажу. Позиція може оцінюватися кількістю титулів, що долучаються до термінових угод. Грошова оцінка біржової позиції розраховується як загальна кількість цінних паперів даного виду на біржі, помножена на компенсаційний курс цього виду паперів.

Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов'язань банку (фірми) в іноземній валюті. За рівності вимог і зобов'язань валютна позиція – закрита, за їх нерівності – валютна позиція відкрита. У разі перевищення зобов'язаннями вимог валютна позиція вважається короткою, коли вимоги перевищують зобов'язання – довгою. За відкритої валютної позиції зростає валютний ризик, який може призвести до неочікуваних доходів або збитків. У більшості країн державні фінансові органи намагаються обмежувати розмір відкритих валютних позицій.

Коротка позиція – перевищення продажем купівлі на відкритому ринку.

Довга позиція – 1) не покритий зобов'язаннями, контрактами на продаж залишок ф'ючерсних контрактів на купівлю, 2) ситуація, за якої купівля товару, валюти або цінних паперів повинна супроводжуватися відповідним продажем.

Закрита позиція – 1) завершення розрахунків за угодою з цінними паперами, викуп проданих цінних паперів або продаж куплених, 2) форма розповсюдження цінних паперів на біржі, коли один банк або банківський синдикат отримує за певну вартість весь випуск акцій, а відтак є їх єдиним продавцем.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.