Декомпозиція

Декомпозиція – метод дослідження в теорії управління, за допомогою якого цілісна система поділяється на підсистеми або складові частини, цілі – на підцілі, кожна з яких розглядається окремо. Декомпозиція – основа для наступної стадії системного аналізу-дослідження структури цілісної системи, тобто виявлення взаємозв'язку між підсистемами тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.