Дженк

Дженк – 1) низькоякісні, здебільшого імпортні товари, які заполонили внутрішній ринок, вигідні посередникам та іноземним виробникам, але не потрібні населенню, що проявляється у відсутності попиту на них, 2) ненадійний цінний папір.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.