Дебітовий меморандум

Дебітовий меморандум – 1) документ, наданий банком клієнту, в якому інформується, що величина коштів на банківському рахунку зменшена внаслідок певних відрахувань, 2) документ, що використовується продавцем для повідомлення покупця про те, що рахунок покупця до отримання збільшено.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.