Демократія

Демократія – (гр. demokratia – народовладдя) – форма суспільної влади і держави, що ґрунтується на визнанні народу як джерела влади. Головними принципами демократії є рівноправність усіх громадян, наділення їх соціальними, політичними, національними та іншими правами та свободами, що закріплюються в законі, право на участь в управлінні державою і суспільством, підпорядкування меншості більшості.

 

Основа демократії – економічна. Демократія що означає право власності (задеклароване і фактичне) працівника на свою робочу силу, на частку власності (колективної і державної) у формі певної кількості акцій та а реалізації через механізм привласнення економічного мінімуму дивідендів, або право на частку приватної власності на управління власністю. Україна – на шляху до такої демократії.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.