Дамно

Дамно – різниця між номінальною і курсовою вартістю грошей, витрати банківських установ на інкасацію зданих на комісію векселів (отримання готівки за векселями).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.