Декларація

Декларація – (лат. declaratio – заява, оголошення) – відкрите повідомлення юридичної або фізичної особи відповідним державним органам про всі товари, власність чи доходи, які перебувають у розпорядженні цієї особи. Декларації використовується державою для стягнення різних податкових платежів. Розрізняють такі типи декларацій: митна (використовується при перевезенні товарів через митні кордони і для стягнення мита із власників цих товарів), податкова (використовується для загальної оцінки й оподаткування фізичних і юридичних осіб).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.