Погодинний виробіток

Погодинний виробіток – кількість продукції, виробленої робітником за годину, яка визначається діленням обсягу виконаної роботи на кількість відпрацьованих людино-годин. Встановлюється у вигляді валової, товарної, нормативно-чистої та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.