Постачальник

Постачальник – юридична або фізична особа, яка забезпечує підприємство матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів і послуг. Кількість постачальників для різних за обсягом підприємств може бути суттєво відмінною. Відповідальність за виконання великомасштабних проектів постачання покладається на одну організацію (фірму) – генерального постачальника, яка на договірних умовах може залучати інші підприємства і фірми для постачання окремих машин, виробів, деталей, – субпостачальників.

 

Генеральний постачальник відповідає за якість поставленої продукції, виконання узгодженого графіка постачання, за відповідність товару технічним вимогам і характеристикам, передбаченим контрактом, незалежно від того, ким вироблено цей товар. Субпостачальники несуть юридичну відповідальність за такими ж параметрами перед генеральним постачальником.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.