Поглинання

Поглинання – форма примусового або добровільного злиття, що передбачає ліквідацію фірми, яка поглинається, і передання фірмі, яка поглинає, усього майна, зобов’язань і боргів ліквідованої фірми. Водночас компанія, фірма, що поглинають, збільшують свої активи на суму чистих активів поглинутої компанії, а її акціонери мають право придбати нові акції пропорційно пайовій участі кожного з них. Кількість злиттів і поглинань у США в 1985 становила 1,7 тис. (активи поглинутих корпорацій – 147 млрд. дол., у 1990 відповідно 4,2 тис. і 206 млрд. дол., у 1995 – майже 5 тис. і 896 млрд. дол.; у 1998 – тис. і 2,5 трлн. дол.).

Вороже поглинання – встановлення контролю за компанією через скуповування її акцій на ринку всупереч волі власників контрольних пакетів акцій.

Поглинання «повзуче» – скуповування акцій компанії через відкрите придбання їх на фондовій біржі упродовж певного періоду з метою наступного поглинання.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.