Податкова інспекція

Податкова інспекція – державний орган, що здійснює практичну роботу із стягнення податків та контролює дотримання чинного законодавства про податки (правильність їх нарахування, повноту та своєчасність надходження до бюджету), надає консультацію при поданні податкових декларацій фізичними особами та звітів юридичними особами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.