Інспекція

Інспекція – орган державного управління, що здійснює нагляд і контроль за дотриманням установлених правил, інструкцій, директивних вказівок уряду або відповідних відомств і діє у сфері безпечного проведення робіт, санітарної гігієни, торгівлі та громадського харчування, землекористування тощо. Основна форма діяльності інспекції – інспекційний контроль за правильністю дій підвідомчих органів або осіб, який здійснюють спеціально уповноважені особи (інспектори).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.