Інструмент

Інструмент – 1) технологічна оснастка, яка впливає на предмети праці й змінює їх, 2) частина інструменту, що є складовою основних фондів і, згідно з установленими урядом критеріями, функціонує не більше року.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.