Фінансовий інструмент

Фінансовий інструмент – фінансові права й зобов'язання, які перебувають в обігу на ринку передусім у документарній формі. До них належать цінні папери, валюта, ф'ючерси, опціони тощо. Фінансові інструменти – це короткотермінові зобов'язання (казначейські білети, комерційні векселі, банківські акцепти та ін.), які випускають у продаж із знижкою, не передбачають позичкового відсотка і діють менше року.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.