Фронтуюча компанія

Фронтуюча компанія – страхова компанія, що видає на прохання іншої страхової компанії поліс від свого імені з наступним перестрахуванням усього ризику в компанії, на прохання якої видано цей поліс. Оскільки фронтувальна компанія бере на себе юридичну відповідальність перед страхувальником, їй належить винагорода за фрондування.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.