Компанія з відносно високим ступенем боргової залежностіі

Компанія з відносно високим ступенем боргової залежності – компанія, в якій частка залучених коштів у фінансовій структурі капіталу перевищує 1/3.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.