Корнер

Корнер – дії фізичної або юридичної особи на товарній біржі зі створення штучного дефіциту товарів внаслідок скуповування біржових контрактів і реальних товарів з метою контролю за цінами та привласнення прибутку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.