Коносамент

Коносамент (фр. connaissement – документ) – документ, який містить умови договору морських перевезень, товаророзпорядчий документ, що надає право його власнику розпоряджатися вантажем. Коносамент найчастіше застосовують у міжнародній торгівлі. Видається відправнику вантажу після приймання вантажу до перевезення та засвідчує факт укладення угоди. Коносаментом визначають правовідносини між вантажоотримувачем та фірмою, що перевозить вантаж. Коносамент може бути оформлено на ім'я отримувача (іменний), на пред'явника або ордерний. Коносамент складають у кількох примірниках, а після видачі вантажу – по одному примірнику. Всі інші втрачають чинність.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.