Камбізм

Камбізм – 1) стратегія валютних операцій, яка полягає у найефективніших засобах перерахування коштів в іншу кращу, передусім із здійсненням портфельних інвестицій, 2) визначення напрямів і структури наданого кредиту з метою своєчасного отримання максимальних відсотків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.