Колізія

Колізія – 1) зіткнення протилежних інтересів, поглядів, ідей тощо, 2) суперечність між окремими законами та нормативними актами однієї країни або законами різних країн.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.