КЕМЕЛ (CAMEL)

КЕМЕЛ (CAMEL) – система показників оцінки надійності банку, яка використовується в багатьох країнах з розвинутою ринковою економікою. Назва походить від початкових літер назв таких показників «С» – достатність капіталу банку, «А» – якісна структура активів, «М» – якість (ефективність) управління, «Е» – рівень рентабельності власного капіталу, «L» – рівень ліквідності активів. За результатами цієї оцінки банки характеризують за рівнем їх надійності як «добрий», «задовільний», «прийнятний», «критичний» або «незадовільний». Рейтингової оцінки надійності банків у цих країнах не використовують.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.