Змішана компанія

Змішана компанія – 1) компанія з приватним і державним або колективним і державним капіталом, 2) компанія, капітал якої належить підприємцям чи державним організаціям і підприємствам двох або кількох країн.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.