Замінники

Замінники – 1) група товарів та послуг, для яких підвищення ціни на один із них спричиняє зростання попиту на інші, що є замінниками (повними або частковими наприклад, чай і кава), 2) продукти, матеріали які за своїми властивостями можуть заміню вати інші, 3) товари, які замінюють звичні, але мають переваги порівняно її замінюваними (наприклад, концентрат соку, порошок молока).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.