Заповіт

Заповіт – письмове, нотаріально завірене розпорядження громадянина своїм майном, цінностями та грошовими вкладами на випадок смерті на користь одного, декількох або всіх спадкоємців.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.