Злиття компаній (фірм)

Злиття компаній (фірм) – добровільне або примусове об'єднання двох чи більше компаній з метою максимізації прибутку. Злиття компаній сприяє об'єднанню маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, систем постачання, усуненню дублювання в роботі, досягненню економії за рахунок зростання обсягів виробництва і збуту, скороченню управлінського апарату, поліпшенню використання виробничих потужностей та ін. Це можливо лише до певної оптимальної межі обсягів економічно ефективних підприємств, після чого ефективність виробництва може знижуватися. Злиття дає змогу підвищити реальну вартість активів компанії, яку поглинають (за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань і відповідно зниження податків), вартість її акцій, скористатися випадками пролонгації податкових платежів у компанії, яка має значну заборгованість, або ліквідувати збитковий філіал. Водночас можливе зменшення прибутку на акцію, що залежить від розміру обох фірм, які зливаються з однаковим обсягом прибутків, а також від різниці у співвідношенні ціни акції та прибутку на акцію.

 

У США злиття передбачає переговори між радами директорів цих компаній (про умови злиття та ін.), затвердження їх радами директорів та зборами акціонерів (не менш як 2/3 голосів) і подання відповідних документів до муніципальних органів штатів, де ці компанії було зареєстровано. Компанія може бути поглинута внаслідок купівлі іншою компанією її активів або акцій. Нерідко при цьому зобов'язання поглинутої компанії не переходять на компанію, яка поглинає, і активи повністю оплачуються готівкою або акціями поглинутої компанії. Ця компанія може розподілити грошові кошти або акції як ліквідаційний дивіденд, відтак вона розпадається. Існування компанії надалі можливе, якщо в її розпорядженні є готівка й акції після продажу майна. Могутніша компанія може не поглинати іншу, а скупити частину її акцій (контрольний пакет) з метою управління ним і контролю за поглинутою компанією, що означає появу холдингової компанії. Злиття є водночас формою вияву закону монополізації виробництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.