Фондовий посередник

Фондовий посередник – це посередник на фондовому ринку, який має право здійснювати операції з цінними паперами. Фондовими посередниками є брокерські фірми, комерційні банки та фінансові компанії.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.