Посередницькі операції

Посередницькі операції – операції банків, різних організацій, установ за дорученням клієнтів і за відповідну плату – комісію (одна сторона – комісіонер зобов'язується за дорученням іншої сторони – комітента за винагороду укласти угоду від свого імені, але в інтересах і за рахунок комітента). У банківській практиці – це плата комерційному банку за здійснення операцій, які виконуються за дорученням і за рахунок клієнтів, плата за участь у розміщенні цінних паперів. Комісією є також частка відсоткових ставок, одноразових зборів та інших винагород. Вона залежить від становища позичальника, терміну кредиту, валюти, що використовується, та ін. Комісійно-розрахункові операції пов'язані із здійсненням внутрішніх і міжнародних (зовнішніх) розрахунків, інкасових, акредитивних і переказних операцій.

Комісійні операції з інкасування векселів полягає в тому, що банк відшукує гроші боржників і зараховує їх на рахунки своїх клієнтів. До комісійних операцій безпосередньо не пов'язаних з розрахунками, належить надання банківського акцепту й авалю з боргових зобов'язань (банк також дає згоду оплатити або гарантує платежі по векселях). Банківська гарантія підвищує надійність боргового зобов'язання. До комісійних операцій також відносять торгово-комісійні операції кредитних установ (купівля або продаж банком за дорученням клієнтів цінних паперів, іноземної валюти, коштовних металів), посередництво у розміщенні акцій і облігацій, бухгалтерське і консультаційне обслуговування клієнтів. Комісійні операції здійснюють і за кредитними картками. Розмір комісії за комісійні операції залежить від виду операції, суми угоди, становища клієнта. У комерційних банків дохід, отриманий від комісійних операцій – в середньому 12-18% валютних прибутків. Окремо виділяють комісійну винагороду за операції, що здійснюються Ощадбанком. Вона складається з сум, сплачуваних підприємствами, установами, організаціями за приймання грошових платежів і надання інших послуг є основним джерелом доходів Ощадбанків. Відповідно до діючих тарифів, з більшості платежів і внесків комісійну винагороду встановлюють у розрахунку за одну операцію. Практикується встановлення и розміру залежно від загальної суми оборогів чи інших показників. Ощадбанки отримують також плату від населення за перекази грошей, видачу розрахункових чеків, акредитивів, прийняття на зберігання цінних паперів та виконання інших операцій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.