Комісійна операція

Комісійна операція – операція, яку виконує одна із сторін (комісіонер) за дорученням іншої сторони (комітента) за певну плату – комісійну винагороду. Комісійні операція здійснюють функціонуючі підприємства і банки. Підприємство, яке купує або продає товари за дорученням і за рахунок комітента (доручателя), має назву комісійне. Комісійну винагороду встановлюють, як правило, у відсотках від обсягу продажу або закупівлі товарів. До комісійних операцій банків відносять розрахункові операції, пов'язані із здійсненням внутрішніх і міжнародних розрахунків інкасових, акредитивних, переказних та ін. Банки зацікавлені у здійсненні комісійних операцій – це дає їм можливість глибше вивчати клієнтів, отримувати необхідну інформацію.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.