Конверсійні валютні операції

Конверсійні валютні операції – обмін валют, який здійснюють фінансово-кредитні інститути, промислові, торговельні компанії й фізичні особи на біржах і валютному ринку з метою покриття незбалансованих операцій з клієнтами, забезпечення операцій на міжнародних ринках позичкового капіталу, а також отримання арбітражного прибутку і вищих відсоткових ставок від експорту короткотермінового капіталу в інші країни.

 

Розрізняють готівкові валютні операції «спот» (валюту обмінюють на наступний робочий день, а розрахунки здійснюють через банківські телеграфні перекази або за допомогою електронних систем розрахунків) і термінові валютні платежі (здійснюються від одного тижня до 5 років за курсом, зафіксованим у момент укладання угоди).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.