Забалансовані операції

Забалансовані операції – операції із забалансованими рахунками, які не відображаються у балансі банку: інкасо цінних паперів, зберігання цінних паперів і грошей та інших цінностей тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.