Ліміти валютних операцій

Ліміти валютних операцій – граничні суми здійснення валютних операцій банками з різними клієнтами, що встановлюються для обмеження ризику неплатежу (неповернення депозиту або непоставки купленої валюти).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.