Лімітування фінансових ризиків

Лімітування фінансових ризиків – одна з форм захисту від фінансових ризиків, яка полягає у встановленні внутрішніх нормативів для фінансових операцій, за якими фінансові ризики можуть перевищувати допустимий рівень. Система фінансових нормативів, що забезпечують лімітування фінансових ризиків, охоплює: граничну величину (питому вагу) позичкових коштів, що використовуються в господарській діяльності як в операційній (торгово-виробничій), так і в інвестиційній; мінімальну величину (питому вагу) високоліквідних активів («ліквідну подушку»); максимальну величину товарного (комерційного) або споживчого кредиту, який надається одному позичальникові (кредитний ліміт); максимальну величину депозитного вкладу в одному банку; максимальну величину вкладень коштів у цінні папери одного емітента; максимальний час вилучення коштів у дебіторську заборгованість та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.