Захист від кредитного ризику

Захист від кредитного ризику – комплекс заходів щодо захисту від кредитного ризику:

  • обмеження кредитів одному позичальнику,
  • вивчення платоспроможності позичальника,
  • страхування гарантій і застав під кредит,
  • страхування кредитів та вкладів у спеціалізованих страхових компаніях,
  • допомога центрального банку комерційним у разі потреби,
  • диверсифікація форм і термінів надання кредитів,
  • створення спеціального страхового фонду,
  • переважні права власників цінних паперів у разі банкрутства банку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.