Відсотковий ризик

Відсотковий ризик – один із видів банківського ризику, зумовлений коливанням ринкових відсоткових ставок, яке може призвести до зменшення або втрати прибутку банку від кредитно-депозитних операцій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.