Надбавка за ризик

Надбавка за ризик – один із способів забезпечення фінансової стабільності результатів страхових операцій включенням у страхові тарифи певної додаткової частини.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.