Вид страхування комерційних ризиків

Вид страхування комерційних ризиків – елемент класифікації ризиків, за яким бізнесмен, господарюючий суб'єкт страхує випадкові збитки будь-якого виду комерційної діяльності, укладаючи договір страхування. Основними видами страхування комерційних ризиків є загальне майнове страхування (страхуються всі види майна), від втрати прибутку через зупинення виробництва і недопродаж товарів, недопостачання і недопродаж товарів, кредитів (їх неповернення), неповернення фінансових зобов'язань, техніко-технологічних ризиків, відповідальності товаровиробника, працівників підприємств, компаній від розкрадань і розтрат.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.