Кептивна страхова компанія

Кептивна страхова компанія – дочірня компанія або компанія у складі об'єднання (холдингова), створена для страхування переважно суб'єктів господарювання, які входять до складу цього об'єднання. Мета створення кептивної страхової компанії – заощадження коштів на страхування суб'єктів господарювання, які є водночас і членами об'єднання, і клієнтами своїх кептивних страхових компаній. Поєднання інтересів страховика та його клієнтів створює можливості для ефективного використання страхових платежів. Забезпечивши страхові інтереси своїх засновників, кептивна страхова компанія може пропонувати послуги стороннім страхувальникам.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.