Кондиція

Кондиція – норми, рівні якості, вимоги, яким повинні відповідати товар, матеріал, продукт згідно зі стандартом або умовами договору. Розрізняють товари кондиційовані (відповідають цим вимогам) і некондиційовані (не відповідають цим вимогам).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.