Інвестиційний ризик

Інвестиційний ризик пов'язаний з неякісним опрацьовуванням техніко-економічних обґрунтувань, збільшенням вартості проекту, посилюванням законодавства і нормативних актів, що стосуються інвестиційної діяльності, можливим знеціненням інвестиційний-фінансового портфеля. Інвестиційний фінансовий ризик включає всі ризики, що виникають при інвестиціях грошових коштів.

Види інвестиційних ризиків дуже різноманітні і численні, але їх можна розділить на три групи:

 1. ризик упущеної вигоди;
 2. ризик зниження прибутковості;
 3. ризик прямих фінансових втрат.

Ризик упущеної вигоди – це ризик настання непрямого фінансового збитку (неодержаного прибутку) в результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджирування, тощо).

Крім того, інвестиційний ризик поділяється:

 1. За формами інвестування: ризик фінансового інвестування, ризик реального фінансування.
 2. За джерелами виникнення: несистематичний (специфічний), систематичний (ринковий) ризик.

Основними інвестиційними ризиками є:

 • ризик економічної і політичної стабільності;
 • ризик забезпечення акуратності виплати довга;
 • гарантованість захисту має рацію інвесторів;
 • імідж працездатності населення;
 • інформаційна закритість, відсутність прозорості ринку;
 • технологічний ризик.

Джерела:

 • Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 250 с.
 • Балабанов Н.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 315 с.
 • Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.
 • Вітлінський В.В та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. посіб – К.:КНЕУ, 2002. – 446 с.
 • Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.
 • Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 167с.
 • Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: МЭСИ, 1998. – 135 с.
 • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра – М, 1994. – 298 с.
 • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками /Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1996. – 220 с.